سیگنال یاب روزانه
1399/09/03
11:36
صف فروش #کاذر جمع شد محدوده 1880 خوب میخرنش با حد ضرر 1700 قابل بررسی هست

صف فروش #کاذر جمع شدمحدوده ۱۸۸۰ خوب میخرنشبا حد ضرر ۱۷۰۰ قابل بررسی هست

انتهای خبر

0
0