بتاسهم
1399/11/08
16:12
#وتوسکا باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1398/12/10 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 150,000 میلیو...

#وتوسکا باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ، جلسه هییت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۸۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ برگزار خواهد گردید.


انتهای خبر

0
0