کارگزاری آبان
1399/08/11
19:28
📊#فرابورس اطلاعیه 99/08/11 اطلاعیه آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی «درهآور1»، «هجرت1»، «کاسپین1»، «دکپسول1»، «زفکا1»، «کل...

📊#فرابورس


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۱


اطلاعیه آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی «درهآور۱»، «هجرت۱»، «کاسپین۱»، «دکپسول۱»، «زفکا۱»، «کلر۱»، «شرانل۱»، «زملارد۱»، «دتوزیع۱» و«صبا۱» از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
انتهای خبر

0
0