کدال۳۶۰
1399/10/08
14:57
سهامدارای #دارا_یکم #رمپنا #غالبر #خودرو #ذوب #وتجارت #حتوکا #مادیرا #ثنور #شستا #فملی #پتایر دارن حتما عضو کانال #مستر_نوسان بشن تا از تحلیل ها و...

سهامدارای #دارا_یکم #رمپنا #غالبر #خودرو #ذوب #وتجارت #حتوکا #مادیرا #ثنور #شستا #فملی #پتایر دارن حتما عضو کانال #مستر_نوسان بشن تا از تحلیل ها و شیوه نوسانگیری و بازدهی و سوده سهامشون باخبر بشن :# توصیه_عضویت در این کانال را داریمhttps://t.me/Mrnavasni


https://t.me/Mrnavasni

انتهای خبر

0
0