اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/07/22
17:54
زمانی که همه کانال ها دم از بیت کوین 100هزاری میزدن مارگاریت بود که هشدارداد خالی کنید آقا بیت کوین اصلاح داره پیشنهاد بررسی اکید دارم ☝️☝️🌹🌹

زمانی که همه کانال ها دم از بیت کوین ۱۰۰هزاری میزدن مارگاریت بود که هشدارداد خالی کنید آقا بیت کوین اصلاح داره پیشنهاد بررسی اکید دارم ☝️☝️🌹🌹


انتهای خبر

0
0