بتاسهم
1399/11/12
23:15
همتی : بانک ها فعلا دارند از بورس سهام میخرند و حمایت میکنند .

همتی : بانک ها فعلا دارند از بورس سهام میخرند و حمایت میکنند .


انتهای خبر

0
0