بولتن اقتصادی
1399/09/19
12:26
در عرضه اولیه #وکبهمن به هر کد معاملاتی حداکثر 56 سهم تخصیص یافت ▫️مشارکت: ۴ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۴۸۵ کد معاملاتی ▫️تعداد کدهای تخصیص‌یافته: ۴ میل...

در عرضه اولیه #وکبهمن به هر کد معاملاتی حداکثر ۵۶ سهم تخصیص یافت


▫️مشارکت: ۴ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۴۸۵ کد معاملاتی


▫️تعداد کدهای تخصیص‌یافته: ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۴۳۴ کدانتهای خبر

0
0