تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/25
21:46
شما باید یک استراتژی واضح داشته باشید که اساس معاملات شما را تشکیل می‌دهد. اگر آن را ندارید، پس هر معامله‌ای یک قمار است.

شما باید یک استراتژی واضح داشته باشید که اساس معاملات شما را تشکیل می‌دهد.اگر آن را ندارید، پس هر معامله‌ای یک قمار است.

انتهای خبر

0
0