سهامداران بزرگ شستا
1399/10/05
13:24
#بیشترین_زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند و بیشترین زیان را نصیب سهامداران خود کرده اند. 〰〰〰〰〰〰〰 🆔@shasta1399💥

#بیشترین_زیاندر هفته ای که گذشت ۲۰ نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند و بیشترین زیان را نصیب سهامداران خود کرده اند.


〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥انتهای خبر

0
0