نوآوران امین
1399/09/30
21:38
سرمایه گذاری سیمان تامین(#سرمایه گذاری سیمان تامین) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش...

سرمایه گذاری سیمان تامین(#سرمایه گذاری سیمان تامین)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۳۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۹۲,۷۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۶۶,۳۱۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۵۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۱۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0