کدال۳۶۰
1400/05/26
13:49
#سابیک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/01/31 ▪️ شرکت سیمان ابیک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 معادل 653,052 میلیون ریال از ...

#سابیک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱▪️ شرکت سیمان ابیک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ معادل ۶۵۳,۰۵۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.▪️«سابیک» با سرمایه ثبت شده ۲,۹۵۹,۳۰۱ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۵۳,۰۵۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۰-۰۵-۲۶ ۱۳:۴۹:۵۹ (۷۸۳۷۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0