کارگزاری آبان
1401/04/01
10:59
📈بیشترین حجم معاملات دی 890 میلیون سهم خپارس 282 میلیون سهم خگستر 257 میلیون سهم شستا 225 میلیون سهم خساپا 183 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


دی ۸۹۰ میلیون سهم


خپارس ۲۸۲ میلیون سهم


خگستر ۲۵۷ میلیون سهم


شستا ۲۲۵ میلیون سهم


خساپا ۱۸۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0