همفکران
1401/05/30
13:01
#جریان_نقدینگی 📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگی طی معاملات امروز حقیقی ها 292 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. نمادهای #فخ...

#جریان_نقدینگی📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگیطی معاملات امروز حقیقی ها ۲۹۲ میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. نمادهای #فخوز و #سامان بیشترین ورود پول را از سوی سهامداران خرد داشتند و #وامید و #های_وب با بیشترین حمایت حقوقی همراه بودند. ارزش معاملات خرد نیز به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسید.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0