بتاسهم
1401/06/01
17:32
سقف ریالی !! #دشیمی عطف به نامه شماره 45710/665 مورخ 26/05/1401 سازمان غذا و دارو فهرست سقف قیمت ریالی فروش مواد اولیه تولید داخل در سال 1401 . ن...

سقف ریالی !!


#دشیمی عطف به نامه شماره ۴۵۷۱۰/۶۶۵ مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱ سازمان غذا و دارو فهرست سقف قیمت ریالی فروش مواد اولیه تولید داخل در سال ۱۴۰۱ . نظربه اینکه قیمت های اعلام شده متناسب با بهای تمام شده محصولات و قیمت فروش فعلی اینشرکت نمی باشد مراتب در حال پیگیری از سازمان غذا و دارو می باشد. موضوع طی نامه به شماره ۳۱۷۹/۲ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱ به انضمام مستندات به سازمان غذا و دارو منعکس شده است . قابل ذکر است پیگیری از سازمان غذا دارو به منظور اصلاح قیمت های فروش در دستور کار اینشرکت قرار دارد که به محض تعیین تکلیف موضوع، مراتب با جزئیات بیشتر به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.انتهای خبر

0
0