شکارچی سهام
1399/09/04
12:00
#شغدیر زیر مقاومت داره 5000 تومن داره معلمله میشه اگه مثبت نشه از فردا میتونه شاهد اصلاح سهم باشیم حمایتها 4160 . 3460 مقاومت فعلی 5060 . 6640 🌺🌺 ...

#شغدیر


زیر مقاومت داره ۵۰۰۰ تومن داره معلمله میشه


اگه مثبت نشه از فردا میتونه شاهد اصلاح سهم باشیم


حمایتها ۴۱۶۰ . ۳۴۶۰


مقاومت فعلی ۵۰۶۰ . ۶۶۴۰🌺🌺
https://eitaa.com/joinchat/۳۴۳۷۲۹۷۶۶۸C۷d۵۳b۵d۲ccانتهای خبر

0
0