تی اس ای پرس
1399/10/28
18:28
⭕️ بسیار مهم؛ افزایش سرمایه Nهزار درصدی شستا و زیرمجموعه‌ها دیشب تاپیکو پیرو ابلاغ هیات مدیره شستا، به مانند سایر هلدینگهای شستا رسما از تجدید ارز...

⭕️ بسیار مهم؛ افزایش سرمایه Nهزار درصدی شستا و زیرمجموعه‌هادیشب تاپیکو پیرو ابلاغ هیات مدیره شستا، به مانند سایر هلدینگهای شستا رسما از تجدید ارزیابی خبر داد.📌 اما نکته بسیار مهم نامه تاپیکو این بود که مشخص شد در برنامه افزایش سرمایه شستا علاوه بر تجدید ارزیابی زمین، طبقه سرمایه‌گذاری‌ها نیز در دستور کار این افزایش سرمایه‌ها هستند.بدین ترتیب شستا و شرکتهای زیرمجموعه حالا با پتانسیل افزایش سرمایه چندهزار سنگین از محل تجدید ارزیابی «زمین + سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» روبرو هستند.#شستا، #تاپیکو، #سفارس و...


@TsePressانتهای خبر

0
0