بورس۲۴
1400/11/06
17:51
عملکرد «اپرداز» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۳۵۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.

عملکرد «اپرداز» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۳۵۸ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورده که ۳۷ میلیارد تومان در دی ماه محقق شده است.اپرداز
انتهای خبر

0
0