اقتصاد آنلاین
1399/09/17
11:03
📌بانک‌ها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را ندارند دبیر کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی: 🔹مطابق با قانون، بانک‌ها اجازه امتناع از درخواس...

📌بانک‌ها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را ندارنددبیر کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی:


🔹مطابق با قانون، بانک‌ها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
انتهای خبر

0
0