بورس پرس
1399/09/23
08:52
شرکت بورسی یک گام دیگر برای افزایش سرمایه ۳۲۴۶ درصدی برداشت

شرکت قند ثابت خراسان با اظهارنظر حسابرس درباره افزایش سرمایه ۳۲۴۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، یک گام دیگر برای دریافت مجوز برداشت .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت قند ثابت خراسان با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت درباره افزایش سرمایه ۳۲۴۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، یک قدم دیگر به دریافت مجوز نزدیک شد.


براساس این گزارش این شرکت بورسی، گزارش حسابرس افزایش سرمایه را به سازمان بورس ارسال کرده تا درصورت تایید، سرمایه اسمی ۵۱ میلیارد تومانی را به ۱.۷ هزار میلیارد تومان برساند.


بنابراین گزارش، افزایش سرمایه "قثابت" از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و صرف بهبود ساختار مالی خواهد شد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0