بورس آموز
1399/08/21
10:18
🔰 #غپینو 🔺 کانال بلند مدت سهم و همینطور واکنش های سهم در بلند مدت به کانال و میدلاین های کانال کاملا مشخص است 🔺 باتوجه به شکسته شدن کانال بلند مد...

🔰 #غپینو🔺 کانال بلند مدت سهم و همینطور واکنش های سهم در بلند مدت به کانال و میدلاین های کانال کاملا مشخص است🔺 باتوجه به شکسته شدن کانال بلند مدت سهم در حدود یک سال گذشته بعد از صعود به خط میانی کانال بالایی در مرحله اول با مقاومت این خط روبرو شده و در نتیجه به خط کانال شکسته شده که حال در نقش حمایت ظاهر شده است برگشت داشته⚠️ در صورت عبور از قیمت ۷۵۰ اولین مقاومت معتبر پیشروی سهم در محدوده ۹۲۰ تومان است✅ انتظار میرود سهم در بلند مدت بتواند دوباره خط میانی کانال صعودی خود را تاچ کند⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0