کارگزاری آبان
1400/02/21
09:28
📈#وپاسار, #وپارس, #ونوين, #وخاور و #سامان با تعادل میان خریداران و فروشندگان نماد های مثبت گروه بانکی ها هستند.#وتجارت و #وبصادر با گرایشی منفی مت...

📈#وپاسار, #وپارس, #ونوین, #وخاور و #سامان با تعادل میان خریداران و فروشندگان نماد های مثبت گروه بانکی ها هستند.#وتجارت و #وبصادر با گرایشی منفی متعادل اند.


انتهای خبر

0
0