همفکران
1399/11/13
12:52
#کدال #شفاف_سازی #مفاخر 📌نتايج شركت در مناقصه موضوع مناقصه : مواد مصرفی نو و اصلی (ORIGINAL) نتيجه مناقصه: برنده شدن در مناقصه بانک صادرات

#کدال


#شفاف_سازی


#مفاخر📌نتایج شرکت در مناقصهموضوع مناقصه : مواد مصرفی نو و اصلی (ORIGINAL)نتیجه مناقصه: برنده شدن در مناقصه بانک صادراتانتهای خبر

0
0