ایبنا
1399/08/19
08:45
🎙 #گفتگو|تقویت وظیفه نظارتی بانک مرکزی/ آثار کنترل ترازنامه بانک‌ها جام ساز، کارشناس امور اقتصادی: 🔸منشاء تورم کاملا مشخص است، ریشه پولی دارد. ...

🎙 #گفتگو|تقویت وظیفه نظارتی بانک مرکزی/ آثار کنترل ترازنامه بانک‌هاجام ساز، کارشناس امور اقتصادی:🔸منشاء تورم کاملا مشخص است، ریشه پولی دارد.🔹نقدینگی اکنون به بیش از دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و با این حجم از نقدینگی که به سمت تولید هدایت نمی شود عرضه ثابت می‌ماند و تقاضا افزایش می یابد، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. به این طریق قدرت خرید مردم پایین می‌آید و ارزش پول تنزل پیدا می‌کند.🔸از سوی دیگر تورم از ناحیه کشش تقاضا و یا از طریق فشار هزینه به وجود می‌آید. موارد فوق باضافه تورم وارداتی و یا روانی منافذی است که تورم را وارد اقتصاد می‌کند.🔹بانک مرکزی برای کنترل تورم از سیاست‌های پولی بهره می‌برد که از این سیاست‌ها می‌توان به افزایش سپرده‌های آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بالا بردن سپرده‌های قانونی و بهره بردن از سیاست عملیات بازار باز نام برد.🔸سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی در کنترل رشد تورم چندان موثر واقع نمی‌شود.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۱۹۳۴۸/انتهای خبر

0
0