کدال۳۶۰
1400/12/08
15:19
#خبازرس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1400-12-08 15:...

#خبازرس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۴۰۰-۱۲-۰۸ ۱۵:۱۹:۴۵ (۸۵۸۲۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0