کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
10:30
#لاستیک مقایسه حاشیه سود ناخالص نمادهای گروه لاستیک (بدلیل متفاوت بودن سال مالی #پکویر با سایر نمادهای هم گروه،در مورد این نماد دوره های 9ماهه مقا...

#لاستیک


مقایسه حاشیه سود ناخالص نمادهای گروه لاستیک


(بدلیل متفاوت بودن سال مالی #پکویر با سایر نمادهای هم گروه،در مورد این نماد دوره های ۹ماهه مقایسه شده اند).انتهای خبر

0
0