کارگزاری آبان
1399/11/14
14:39
📊#لخانه اطلاعیه 99/11/14 *لوازم خانگی پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت (سود سال جاری )- گروه ب) منتهی به...

📊#لخانه


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*لوازم خانگی پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت (سود سال جاری )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0