بورس۲۴
1401/01/10
12:36
«حریل» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.

«حریل» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. در اسفند ماه نیز درآمد ۴۰ میلیارد تومانی را ثبت کرد.


حریل
انتهای خبر

0
0