واچ لیست بورس تهران
1399/08/19
12:13
میدونم تاثیری نداره میدونم تو گوش عزیزان پنبه هم بود باز یه چیزایی میشنیدن سرت و تو برف هم بکنی هراز گاهی برای نفس کشیدن سرت و میاری بیرون ببینی ...

میدونم تاثیری نداره


میدونم تو گوش عزیزان پنبه هم بود باز یه چیزایی میشنیدن


سرت و تو برف هم بکنی هراز گاهی برای نفس کشیدن سرت و میاری بیرون ببینی چه خبرهمیدونم این نظرسنجی ها و .... هم به هیچ جایی نمیرسه ولی لطفا مشارکت کنید و دست به دست کنید شاید یکی از عزیزان برای نفس گیری چند ثانیه اومد بیرون@my_watchlistانتهای خبر

0
0