پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
17:51
نماینده مجلس: 🔹در یافت آباد انواع حیوانات غیرمتعارف از مار پایتون گرفته تا شیر هندی می‌توان خریداری کرد؛ این وضعیت مناسب نیست جزئیات در 👇👇 https:/...

نماینده مجلس:


🔹در یافت آباد انواع حیوانات غیرمتعارف از مار پایتون گرفته تا شیر هندی می‌توان خریداری کرد؛ این وضعیت مناسب نیستجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tnc


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0