آواتحلیل
1399/10/07
19:05
#بررسی_گزارش_کدال #غمارگ 📌سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است. ✅ شرکت مارگارین در آذر ماه 95 میلیارد تومان فروش داشته که در قیاس با ماه قبل رشد 44...

#بررسی_گزارش_کدال #غمارگ📌سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.✅ شرکت مارگارین در آذر ماه ۹۵ میلیارد تومان فروش داشته که در قیاس با ماه قبل رشد ۴۴ درصدی را نشان می دهد.✅ شرکت در این ماه ۸۹۶۰ تن روغن نباتی با نرخ ۱۰ میلیون تومان به ازای هر تن فروخته که نسبت به ماه آبان، ۳۲ درصد رشد در مقدار فروش و ۱۱ درصد رشد در نرخ فروش داشته است.✅ در نهایت غمارگ در سال مالی ۹۹، ۸۸۶ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴۴ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم ۴۳۶۲ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۳۶ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0