تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/18
22:32
اینم شاخص کل ما تو همون تایم فریم 😐😐😐😐😐 به پراکندگی داده توجه کنید.

اینم شاخص کل ما تو همون تایم فریم 😐😐😐😐😐 به پراکندگی داده توجه کنید.انتهای خبر

0
0