نوآوران امین
1399/12/04
18:31
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (#غنیلی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش ...

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (#غنیلی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۱۰۰) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۹.۰۶ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0