پایگاه خبری انتخاب
1399/08/22
17:29
جنیدی: 🔹انتظار ایران از آمریکا، پایبندی به تعهدات بین المللی و از اروپا تلاش برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002S1Q 🆔 ...

جنیدی:


🔹انتظار ایران از آمریکا، پایبندی به تعهدات بین المللی و از اروپا تلاش برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۱Q


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0