بولتن اقتصادی
1399/10/09
17:00
#گاردین: ▫️با وجود توافق #برگزیت که حقوق کارگران را به خطر می اندازد، بیش از هر زمان دیگری به #اتحادیه های_صنفی نیاز است.

#گاردین:▫️با وجود توافق #برگزیت که حقوق کارگران را به خطر می اندازد، بیش از هر زمان دیگری به #اتحادیه های_صنفی نیاز است.

انتهای خبر

0
0