کدال۳۶۰
1401/03/10
11:10
#غفارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشا در خصوص دستگاه چرن خریداری شده- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت شیر پاستوریز...

#غفارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشا در خصوص دستگاه چرن خریداری شده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۱:۱۰:۰۹ (۸۹۱۵۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0