بولتن اقتصادی
1399/11/14
13:45
عرضه مرغ گرم از امروز شروع شد 🔹معاون وزیر صمت: عرضه مرغ به قیمت مصوب در میدان بهمن به عدد معقولی رسیده است. همچنین عرضه مرغ گرم نیز از امروز توسط ...

عرضه مرغ گرم از امروز شروع شد🔹معاون وزیر صمت: عرضه مرغ به قیمت مصوب در میدان بهمن به عدد معقولی رسیده است. همچنین عرضه مرغ گرم نیز از امروز توسط شرکت پشتیبانی امور دام آغاز شده است

انتهای خبر

0
0