پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
08:40
♦️تعداد بیماران مشکوک مبتلا به وبا در کردستان به ۱۰ نفر رسید 🔹فرزام بیدارپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تعداد موارد مشکوک مبتلا...

♦️تعداد بیماران مشکوک مبتلا به وبا در کردستان به ۱۰ نفر رسید🔹فرزام بیدارپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تعداد موارد مشکوک مبتلا به وبا در استان با شناسایی پنج مورد جدید مشکوک به ۱۰ نفر رسید که از پنج شهرستان گزارش شده استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXX


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0