کارگزاری آبان
1399/11/12
14:51
📊#های_وب اطلاعیه 99/11/12 *داده گستر عصر نوین* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سا...

📊#های_وب


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۲


*داده گستر عصر نوین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0