مبین تحلیل
1399/08/23
15:39
قسمت شانزدهم بخش سوم #ارزش_ذاتی_و_عوامل_موثر_برآن در بخش #تحلیل_صنعت بیشتر به بررسی تحلیل حساسیت ها نسبت به یک تغییر کلان در بخش های کوچک شده اقت...

قسمت شانزدهمبخش سوم


#ارزش_ذاتی_و_عوامل_موثر_برآندر بخش #تحلیل_صنعت بیشتر به بررسی تحلیل حساسیت ها نسبت به یک تغییر کلان در بخش های کوچک شده اقتصادی خواهیم پرداخت.در این مرحله به شناسایی صنایعی که تغییرات اهرمی یا شدیدی در وضعیت آتی آن با توجه به تغییر شرایط اقتصادی یا سیکل های تجاری خواهیم پرداخت.به عنوان مثال متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان یک عامل تاثیر گذار کلان بر روی دو صنعت خدماتی و #فولادی تاثیرات متفاوتی خواهد داشت مسلما صنعت فولاد بیشترین حساسیت را نسبت به این عامل خواهد داشت.اما تغییرات #نرخ_بهره بانکی با توجه بر آنکه در بخش خدمات ما یک جریان نقدی نسبتا ثابتی داریم عمدتا بیشترین تاثیر را (نسبت به اندازه صنعت) صنعت فولادی دارد.


به صورتی کلی یکی از اهداف بررسی صنعت ( در صورتی که نگاه #تحلیل گر از بالا به پایین باشد) توجه به تغییر آتی اقتصاد در بخش های کوچک (صنعت) در صورت تغییر وضعیت موجود می باشد .تحلیل صنعت می تواند به تخصیص دارایی (ALOCATION ASSET) به طبقات متفاوت سرمایه گذاری به ما کمک به این صورت که این صنعت در بخش رشدی یا ارزشی قرار خواهد گرفت با توجه به اهداف سرمایه گذاری می توان گزینه سرمایه گذاری انتخاب خواهد شددر صورتی که صنعت چشم انداز رشدی در سالهای آتی داشته باشد ارزش گذاری شرکت ها با توجه به رشد سود نقدی در سال های آتی و #نرخ_تنزیل متناسب به آن ارزشیابی خواهد شد.اما اگر برای چشم انداز آتی صنعت رشد محسوسی متصور نباشیم برای شرکت ها موجود در این بخش سود نقدی جاری از اهمیت بالایی در بخش ارزشیابی خواهد داشتنکته :چشم انداز آتی صنعت با توجه به میزان عرضه و تقاضا ها در قلمرو صنعت، محصولات جایگزین، تکنولوژی موجود و ظرفیت های تولیدی به عنوان مثال صنعت فولاد با توجه به منابع موجود کشور ظرفیت محدودی دارد که بر اساس آن می توان میزان رشد صنعت را در سالهای آتی پیش بینی نمود.در بخش تحلیل چرخه کسب و کار باید به این نکته توجه کرد در صورتی که آینده اقتصادی به سمت #رکود یا #رونق حرکت می کند چه صنایعی بیشترین تاثیر مثبت یا منفی خواهند داشت.مسلما در صورتی که پیش بینی ما ورود به یک دوره رونق اقتصادی باشد صنعت فولاد – صنعت ساختمان – صنعت خودرو به صورت کلی شرکت های تولید کننده کالای بادوام بیشترین تاثیر مثبت را از این دوره خواهند برد اما در صورت پیش بینی یک مرحله رکود اقتصادی صنایع غذایی یا خدماتی (کالاهای مصرفی) بیشتر مورد توجه قرار می گیرند به دلیل تاثیر پذیری کمتر این صنایع به چرخه های کسب و کار می باشد.➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0