کانال کدال
1399/11/11
09:09
📊 نماد : سمگا 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 (اصلاحیه) 🏭 شرکت: شرکت گروه سرمايه گذاري م...

📊 نماد : سمگا📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)🏭 شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران✔️دلایل اصلاح:مبالغ در فرم افشای اطلاعات با اهمیت واگذاری سهام به مبلغ ریال درج ، فلذا به میلیون ریال اصلاح شد✍🏻 موضوع افشاء: واگذاری سهام - گروه الف📋شرح موضوع: همچنین تعداد ۸۰۰ر۹۹۸ر۲۳۹ از سهام شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا که در مالکیت شرکت مجمتع رفاهی و خدماتی پارس زیگورات می باشد را در این تاریخ بمیلغ هر سهم ۸۴۴ ریال مبلغ ۲۰۰ر۹۸۷ر۵۵۸ر۲۰۲ ریال بفروش رسیده بنابراین مجموع دو قراداد مبلغ ۶۰۰ر۹۶۱ر۱۱۶ر۴۰۵ ریال خواهد بود که جمعا مبلغ ۴۰۰ر۳۴۲ر۴۷۹ر۸۴ ریال زیان شناسایی می گردد .📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سمگا #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰:۴۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0