کارگزاری آبان
1401/01/24
10:36
📊#خبازرس اطلاعیه 1401/01/24 *بازرسی مهندسی و صنعتی ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ...

📊#خبازرس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴


*بازرسی مهندسی و صنعتی ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


موضوع مناقصه:انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند


نتیجه مناقصه:برنده شدن


شرح مناقصه(شامل توصیف نتیجه به دست آمده):انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند


تضامین ارائه شده:ضمانت نامه بانکی


مبلغ قرارداد و ذکر اعداد و ارقام، مطابق با آیین نامه های مرتبط و رویه های جاری (اگر برنده شده باشد):۱۴۳,۸۷۰,۱۹۳,۱۶۸ میلیون ریال
انتهای خبر

0
0