سیگنال طلایی
1400/09/09
09:05
یه چندتا سهمایی هستن که شرایط خوبی ندارن و خبر دار شدیم قراره سقوط کنن

یه چندتا سهمایی هستن که شرایط خوبی ندارن و خبر دار شدیم قراره سقوط کنن


انتهای خبر

0
0