بورس۲۴
1400/10/30
11:06
«زفکا» در ۹ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشت و دامداری فکا صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت کشت و دامداری فکا درپروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۶۳۱ ریال شناسایی کرده است.

«زفکا» در 9 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشت و دامداری فکا صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت کشت و دامداری فکا درپروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۶۳۱ ریال شناسایی کرده این در حالی است که ۹۸ میلیارد تومان سودناخالص داشته که نسبت دوره مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته در نهایت در مجموع سود خالص شرکت ۹۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش را شاهد بوده افزون بر این سود عملیاتی ۸۰ میلیارد تومانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش را نشان می دهد.زفکا
انتهای خبر

0
0