کدال۳۶۰
1399/10/06
14:34
#غنیلی اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع توليدي نيلي...

#غنیلی


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان - نماد: غنیلیبا عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هییت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ هییت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد، تامین سرمایه در گردش، کاهش هزینه های مالی و اصلاح ساختار مالی ارایه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۴:۳۴:۴۵ (۷۰۶۲۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0