کدال۳۶۰
1399/10/04
12:40
#غصینو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 952,087 میلیون ریال از ...

#غصینو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت صنعتی مینو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۹۵۲,۰۸۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۵۴٪ افزایش داشته است.▪️«غصینو» با سرمایه ثبت شده ۴,۳۱۸,۷۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶,۰۶۴,۰۲۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۲:۳۹:۵۹ (۷۰۵۷۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0