بااقتصاد
1400/10/26
19:52
بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار به نماد خودرو رسید

نماد خودرو در معاملات کم رمق امروز بازار با داد و ستد بیش از ۳۱۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶۱ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات کم رمق امروز بازار با داد و ستد بیش از ۳۱۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶۱ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۲۱ میلیون تومان و میانگین فروش نیز ۱۷ میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها نزدیک ۲ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از خوردو نمادهای کالا و شپنا به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۴۵ و ۴۱ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کردند.


همچنین نمادهای خگستر و خساپا با جابجایی به ترتیب بیش از ۱۶۶ و ۱۵۷ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را بعد از نماد خودرو از آن خود کردند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0