کدال۳۶۰
1399/11/13
11:54
#چکاپا شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اط...

#چکاپا


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افتتاح کارخانه پارس طبیعت سلولز به استحضار می رساند مطابق قوانین وزارت محترم بهداشت صدور و اخذ پروانه بهداشت(سیب سلامت) از الزامات فروش محصولات شرکت پارس طبیعت سلولز می باشد و با عنایت به این مهم، دستورالعمل های سازمان بورس و مطابق استعلام های شفاهی انجام شده از نهاد ناظر(سازمان بورس اوراق بهادار) افتتاح شرکت پارس طبیعت سلولز مشمول دستورالعمل افشای اطلاعات با اهمیت نمی باشد و پس از اخذ مجوز از طریق سامانه کدال در قالب اطلاعات با اهمیت به سهامداران عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۱:۵۴:۵۱ (۷۱۸۶۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0