بولتن اقتصادی
1399/08/12
10:44
‌چرخش مدیران بورس به موقعیت خرید 🔸به دنبال اصلاح ۳۵ درصدی شاخص کل بورس به نظر می‌رسد نگاه سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار سرمایه تغییر کرده است.

چرخش مدیران بورس به موقعیت خرید🔸به دنبال اصلاح ۳۵ درصدی شاخص کل بورس به نظر می‌رسد نگاه سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار سرمایه تغییر کرده است.

انتهای خبر

0
0