حامیان بورس ایران
1401/03/14
20:39
❇️ با مصوبه هیات امناء ؛ صندوق توسعه ملی ؛ ۳۳ درصد از سهام یک #بانک را می خرد نوشته شده توسط تحریریه اقتصادآنلاین در ۱۴۰۱/۳/۱۴ پی نوشت : سهام کد...

❇️ با مصوبه هیات امناء ؛ صندوق توسعه ملی ؛ ۳۳ درصد از سهام یک #بانک را می خردنوشته شده توسط تحریریه اقتصادآنلاین در ۱۴۰۱/۳/۱۴پی نوشت : سهام کدام بانک ؟ آیا صندوق توسعه ملی ، بلوک ۳۳ درصدی بانک پارسیان متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو را می خرد که مصوبه الزام فروش اموال و دارایی های غیرتولیدی خودروسازان عملی شود.انتهای خبر

0
0