بتاسهم
1399/12/06
19:01
⏪ وزیر بهداشت: واکسن‌های جدید اوایل هفته آینده به دستمان خواهد رسید سعید نمکی: واکسن هایی از چین و جاهای دیگر هم می آوریم تا گروه های آسیب پذیر را ...

⏪ وزیر بهداشت: واکسن‌های جدید اوایل هفته آینده به دستمان خواهد رسید


سعید نمکی: واکسن هایی از چین و جاهای دیگر هم می آوریم تا گروه های آسیب پذیر را تا آخر اسفند و بقیه را در اوایل بهار و تابستان آینده واکسینه کنیم.انتهای خبر

0
0